Erzincan İdare Mahkemesi, Pertek Belediyesi’nin taşınmaz satışını durdurdu

Erzincan İdare Mahkemesi, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Tunceli’nin Pertek Belediyesi tarafından satışa çıkarılan 85 parsele ilişkin, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Pertek Belediye Başkanlığı, 2 Şubat 2024 tarihli meclis toplantısında, kamu borçlarının ödenmesi, araç parkının yenilenmesi gerekçesiyle ilçenin en kıymetli taşınmazlarının bulunduğu Kaledibi Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait 85 parseli açık artırma usulü ile satışı çıkarma kararı aldı.

Belediyenin aldığı karar, ilçede tepkilere neden olurken belediye meclis üyesi Abidin Konak, Avukatı Sinan Can aracılığıyla Erzincan İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle başvuruda bulundu.

Başvuruda, Pertek Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan 85 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre satılmasına ve bu konuda belediye encümenine ve belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Pertek Belediye Meclisi’nin 02.02.2024 tarih ve 18 sayılı kararının; işlemde katip üye imzasının eksik olduğu, işlemin gerekçelendirilmediği, meşru bir amacın söz konusu olmadığı, belediyenin borç durumu belgelenmeden ve borç durumunu sona erdirmek için başka yol ve yöntemlere başvurulmadan arsa satış yöntemine gidildiği, satımı düşünülen arsa parseli sayısının çok, yüz ölçümünün büyük olduğu, Belediye Kanunu uyarınca meclis başkanı olan belediye başkanının 3 gün önceden belediye gündemini belirlemesi hüküm altına alınmış iken somut olayda belediye başkanının 02.02.2024 tarihinde yaptığı teklifin aynı gün karara bağlandığı, taşınmaz satış işlemlerinin 29.03.2024 tarihine kadar yapılmasına karar verildiği, satış işlemlerinin seçimden 2 gün önce sonlandırılmak istenmesi hakkaniyete aykırı olduğu gibi taşınmaz satımının oldu bittiye getirilmek istendiğinin bir göstergesi olduğu, hukuka aykırı olduğu iddia edilerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Başvuruyu değerlendiren Erzincan İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin, dava dilekçesinde yer verilen iddialar da göz önünde bulundurularak idari ve hukuki gerekçelerinin sorulmasına, dava konusu işlem ve dayanağı olan tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı işlem dosyasının onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek ve etkisi tükenecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin (davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve arar kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar) yürütmesinin durdurulmasına, ara karar gereğinin yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunun davalı idareye bildirilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. ve 27. maddeleri gereğince savunma ve ara kararı süresinin 15 gün olarak belirlenmesine 27 Şubat 2024 tarihinde oy birliğiyle karar verdi. – TUNCELİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x