Kdz. Ereğli Göztepe’deki Koruma Alanı İçin İmar Planı Onaylandı

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Göztepe mevkiinde bulunan Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisindeki bölgeler için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, plan tekliflerinin Bakanlık nezdinde değerlendirilerek, 1 Şubat 2024 tarih ve 8671671 sayılı Olur ile onaylandığı duyuruldu. Onay süreci, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirildi.

Onaylanan planlar ve açıklama raporları, 19 Şubat 2024 tarihinden itibaren 30 gün süreyle Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün hizmet binası zemin katındaki ilan panosunda halkın incelemesine açık olacak. Aynı bilgiler, İl Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde de yayımlandı.

İlgili plan değişikliklerine itirazlar, 30 günlük askı süresi içerisinde Zonguldak Valiliği’ne (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecek. Bu süreç, bölgedeki çevresel düzenlemelerin ve koruma faaliyetlerinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Göztepe Mevkii, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sunulduğu, söz konusu İmar Planı Teklifinin Bakanlık Makamının 01.02.2024 tarih ve 8671671 sayılı Olur’u ile 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilerek, mevzuat gereğince 30 (Otuz) gün süre ile plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının askıya çıkarılması, plan yapılan yere bilgilendirme tabelasının konulması ve muhtarlık binalarında plan değişikliğinin askıya çıktığı yerin belirtilerek bilgilendirme ilanının asılması talimatlandırılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 01.02.2024 tarihinde onaylanan KNİP: 671045508 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve KUİP: 671045510 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 19.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 20.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar ise 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecektir.” – ZONGULDAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x